uk           hrv 

 POČETNA  O NAMA  CERTIFIKATI  PODRŠKA  KONTAKTI  NOVOSTI

Pigmenti Aditivi Oprema Automatika
DOZIRANJE DODATAKA ZA BETON
punjenje boje
DOZIRANJE PIGMENATA
DOZIRANJE GRANULA
MJERENJE VLAGE
AUTOMATSKO NANOŠENJE PREMAZA
PUNILICA BOJE
DISOLVERI, MJEŠALA, MLINOVI...
REFERENCE OPREMA
 

 

 


      Punilica je poluautomatska te je u cijelosti projektirana i izrađena u PINKY-S d.o.o. Specifičnim ventilom za doziranje moguće je dozirati veće i manje količine boje. Održavanje punilice je jednostavno. Doprema materijala na punilicu može biti pomoću zupčaste pumpe, piton pumpe ili slobodnim padom. Kod punjenja slobodnim padom, software omogućava korekciju punjenja s obzirom na količinu materijala u rezervoaru.

 
  • punjenje tekućina različite gustoće i viskoznosti
 
  • vaga za aditive ili vaga aditiva ili vaga za aditiv
  • vaga za boje ili vaga boje
  • vaga za dodatke