uk           hrv 

 POČETNA  O NAMA  CERTIFIKATI  PODRŠKA  KONTAKTI  NOVOSTI

Pigmenti Aditivi Oprema Automatika
aditivi za beton
 

 

 

RheoGlide F45

Superplastifikator za pred gotovljene betone sa ranim prirastom čvrstoća i produženim vremenom ugradnje.

Opis proizvoda:
Pinky-s Rheoglide F45 je vrlo snažan superplastifikator za visoku kvalitetu i odlična svojstva betona u proizvodnji tvornički predgotovljenih elemenata.

Područje primjene:
Pinky-s Rheoglide F45 prikladan za upotrebu u slijedečim primjerima:
• betoni za gotove elemente s visokom redukcijom vode i s visokim ranim tlačnim čvrstoćama
• visokovrijedni betoni s reduciranim skupljanjem
• za betone visokih konačnih čvrstoća
• za tekuće betone
• za visoko zbijene betone
• za samokompaktirajuče betone (SCC)
• za betone s visokim udjelom sitnih frakcija agregata

Obilježja proizvoda / Djelovanje:
Pinky-s Rheoglide F45 rezultira slijedećim karakteristikama:
• bolja disperzija i vlaženje cementa
• smanjeno trenje između agregata i cementa
• smanjena potreba za vodom
• smanjeni v/c faktor za istu ugradivost
• beton veće homogenosti
• visoke rane i konačne tlačne čvrstoće
• povećana trajnost
• smanjeno skupljanje i puzanje
• bolja površina betona

Odobrenja / Standardi:
• u skladu s HRN EN 934-2:2009 + A1:2012 • tab. 3.1/3.2 (superplastifikator); zadovoljava zahtjeve za znak sukladnosti
• može se primjenjivati u svim zemljama

EU Doziranje:
Preporučeno doziranje: 0,2 – 1,5 % na težinu cementa.

Upute za primjenu:
Optimalne rezultate postižemo dodatkom aditiva, nakon dodavanja 70-80% vode.

Mogućnost kombiniranja:
Po prethodno izvedenim probnim mješavinama Pinky-s Rheoglide F45 kombiniramo sa slijedećim dodacima za beton:
aerant, usporivač, ubrzivač, …
Na taj način zadovoljavamo sve tražene zahtjeve betona.

Upozorenje pri upotrebi:
Prije upotrebe s drugim dodacima potrebno je napraviti probnu betonsku mješavinu kako bi dokazali kompatibilnost proizvoda.

 

 

RheoGlide F75

Superplastifkator za betone u predgotovljenim betonskim elementima s ranim prirastom čvrstoća i produženim vremenom ugradnje.

Opis proizvoda:
Pinky-s Rheoglide F75 je vrlo snažan superplastifkator za visoku kvalitetu i odlična svojstva betona u proizvodnji tvornički predgotovljenih elemata.

Područje primjene:
Pinky-s Rheoglide F75 prikladan za upotrebu u slijedećim primjerima
• betoni za gotove elemente s visokom redukcijom vode i s visokim ranim tlačnim čvrstoćama
• visokovrijedni betoni s reduciranim skupljanjem
• za betone visokih konačnih čvrstoća
• za tekuće betone
• za visoko zbijene betone
• za samokompaktirajuce betone (SCC)
• za betone s visokim udjelom sitnih frakcija agregata

Obilježja proizvoda / djelovanje:
Pinky-s Rheoglide F75 rezultira slijedećim karakteristikama:
• bolja disperzija i vlaženje cementa
• smanjeno trenje izmeu agregata i cementa
• smanjena potreba za vodom
• smanjeni v/c faktor za istu ugradivost
• beton veće homogenosti
• visoke rane i konačne tlačne čvrstoće
• povećana trajnost
• smanjeno skupljanje i puzanje
• bolja površina betona

Odobrenja / standardi:
• u skladu s HRN EN 934-2:2009 + A1:2012
• tab. 3.1/3.2 (superplastifikator); zadovoljava zahtjeve za znak sukladnosti
• može se primjenjivati u svim zemljama EU

Doziranje:
Preporučeno doziranje: 0,2 – 1,2 % na težinu cementa.

Upute za primjenu:
Optimalne rezultate postižemo dodatko aditiva nakon dodavanja 70-80 % vode.

Mogućnost kombiniranja:
Po prethodno izvedenim probnim mješavinama Pinky-s Rheoglide F75 kombiniramo sa slijedećim dodacima za beton: aerant, usporivač, ubrzivač, …
Na taj način zadovoljavamo sve tražene zahtjeve betona.

Upozorenje pri upotrebi:
Prije upotrebe s drugim dodacima potrebno je napraviti probnu betonsku mješavinu kako bi dokazali kompatibilnost proizvoda.

 

 

RheoGlide L10

Superplastifikator za transportne betone sa produženim vremenom ugradnje.

Opis proizvoda:
Pinky-s Rheoglide L10 dodajemo za poboljšanje ugradivosti svježega i poboljšana svojstva očvrsloga betona.
Posebice je pogodan za proizvodnju betona sa zahtijevanim dužim vremenom ugradivosti.

Područje primjene:
• kao superplastifikator za poboljšanje svojstava svježega i očvrsloga betona,
• za betone produljenog vremena obradljiivosti
• za transportne betone te betone spravljene na mjestu upotrebe.
• za betone visoke črstoće i visoke gustoće

Svojstva / Prednosti:
Pinky-s Rheoglide L10 predstavlja kombinaciju različitih djelovanja.
• povečanje konačnih čvrstoća betona uslijed manje potrebe za vodom
• beton veče homogenosti
• poboljšana obradljivost i održavanje tekuče konzistencije
• bolja disperzija i vlaženje cementa
• povečana kemijska i mehanička otpornost
• smanjeno trenje izmeðu agregata i cementa
• smanjeno puzanje i skupljanje
• bolja površina betona
• Pinky-s Rheoglide L10 ne sadrži kloride i druge supstance koje bi prouzročile koroziju betonskog čelika i čelika za prednapinjanje, te ga bez ograničenja možemo upotrijebiti u armiranim i prednapetim konstrukcijama.

Odobrenja / Standardi:
• u skladu s HRN EN 934-2:2009 + A1:2012
• tab. 3.1/3.2 (superplastifikator); zadovoljava zahtjeve za znak sukladnosti
• može se primjenjivati u svim zemljama EU

Kemijska baza:
Medicirani polikarboksilatni eter

Upute za primjenu:
Optimalne rezultate postižemo dodatkom aditiva, nakon dodavanja 70-80% vode.

Mogućnost kombiniranja:
Po prethodno izvedenim probnim mješavinama Pinky-s Rheoglide L10 kombiniramo sa slijedečim dodacima za beton: aerant, usporivač, ubrzivač, …
Na taj način zadovoljavamo sve tražene zahtjeve betona.

Upozorenje pri upotrebi:
Prije upotrebe sa drugim dodacima potrebno je napraviti probnu betonsku mješavinu kako bi dokazali kompatibilnost proizvoda.

Pakiranje:
Bačve od 200 kg; Kontejneri od 1000 kg