uk           hrv 

 POČETNA  O NAMA  CERTIFIKATI  PODRŠKA  KONTAKTI  NOVOSTI

Pigmenti Aditivi Oprema Automatika
TRANSPORTNI BETON
ana1  ana2  ana3

ana4  ana5  ana6
NADZORNO-OTPREMNIČKI SUSTAV BETONARA
BETONSKE KONSTRUKCIJE I GALANTERIJA
PRIPREMA I DOZIRANJE DISPERZIJE PIGMENATA
DOZIRANJE KEMIJSKIH DODATAKA
KALIBRACIJA VLAGOMJERA
SOFTWARE "MOSNA VAGA"
PUNILICA BOJE
PROGRAMSKE ANALIZE
REFERENCE AUTOMATIKA      Uspješnost automatizacije se vidi kroz analize. Imamo mogućnost prikaza svih vrsta dokumenata: potrošnja materijala, skladišna analiza, analiza proizvodnje po danima, otpremnica, izdatnica, evidencija prijevoza i mnoge druge te ih možemo prikazati grafički.

      Automatika je u cijelosti projektirana i izrađena u PINKY-S d.o.o. Za brže rješavanje mogućih problema svaka automatizirana betonara povezana je internetom ili VPN mrežom. Svaka automatizirana betonara ima i 24 satnu programsku podršku, a ako treba možemo pomoći i savjetom oko mehaničkih problema vezanih za nju.